Översyn av Garageportar

Vissa garageportar har nu börjat krångla, så en översyn av dessa kommer att påbörjas inom en snar framtid. För att kunna göra det på ett smidigt sätt så kommer vi att gå in med huvudnyckel.
Om någon har frågor om detta är man välkommen att maila till styrelsen@masterångaren.se

Information om sandsopning

Vi har i dag 4/4 fått information om nytt tillfälle för sandsopning.
Det kommer att ske onsdagen den 20 april, med ungefärlig start från kl. 8.00

Kallelse till extra föreningsstämma 2021-11-14 15:00 och städdag

Styrelsen välkomnar alla medlemmar till en extrastämma där vi kommer informera och rösta om installation av laddningsplatser för elbilar och hybrider i vår samfällighet. 

Extrastämman kommer vara i vår föreningslokal, Barytonvägen 91.

Är du ett ombud behövs en fullmakt som behöver tas med till mötet.

Dagordning

  1. Val av ordförande för stämman
  2. Val av sekreterare för stämman
  3. Val av två (2) justeringsmän
  4. Fråga om mötets behöriga utlysande
  5. Motioner/propositioner
  6. Information och omröstning om laddplatser för elbilar och hybrider

Varmt välkomna, Styrelsen.


Filer

Extra information

Välkommen till höstens städdag
2021-11-14 kl 10.00

Styrelsen välkomnar alla till höstens städdag.

Vi kommer städa och kratta löv på våra gemensamma områden och lekplatser. Verktyg finns att hämta vid garaget närmast lokalen.

Det kommer även finnas en container uppställd längs med huvudgatan in i området.I containern får ENDAST buskar, löv och ris slängas.
Hittar du något du är osäker om så fråga en person i styrelsen under dagen.

Kallelse till föreningsstämman 2021-04-25

Styrelsen välkomnar alla medlemmar till årets stämma som, pga pandemin, i år kommer att hållas online via Zoom.

Kallelse, fullmakter och andra dokument kommer uppdateras i detta inlägg.

Zoom instruktioner

Under filer nedan så finns en PDF med information om hur du installerar Zoom och en översikt över inställningarna.

Innan årsmötet så kommer ett mail skickas ut till de som har registrerat sig som man klickar på för att komma in på mötet.
Kommer du in innan kl 15.00 så kommer du hamna i ett vänterum.

Zoom instruktioner PDF:

Filer

Vårens städdag

Styrelsen välkommnar även till vårens städdag söndagen den 2 maj kl 10.00.
Samling utanför lokalen.