Höststädning söndag 30 oktober

Välkomna på höststädningen den 30 maj. Vi samlas utanför föreningslokalen kl. 10 och i vårt förråd i garaget närmast lokalen finns det sopsäckar, krattor och annat städmaterial som kan behövas. Under dagen bjuds det på korv och fika vid lokalen.

I containern som kommer ställas upp får endast trädgårdsavfall slängas.

Om du redan nu vet med dig att du inte kan delta kan du maila till styrelsen@mastersangaren.se och få förslag på saker du kan hjälpa till med innan städdagen.

Varmt välkomna!
//Styrelsen

Information angående laddstolpar

Vi har nu fått en förhandskopia av vårt anläggningsbeslut från Lantmäteriet som innebär att vi har rätt att installera laddstolpar på våra parkeringsplatser. I förslaget till beslut står att det skall installeras ett antal laddpunkter som är tillgängliga för alla fastigheter. Enligt förklaring från Lantmäteriet innebär det inte att alla parkeringsplatser ska utrustas med laddstolpar. Det är samma förutsättningar som för garagen, d.v.s. de tillhör alla medlemmar men den som hyr garaget har rätt att nyttja det. Anledningen till att det står som det gör är att vi inte ska behöva skicka in ytterligare en ansökan när vi i framtiden behöver utöka antalet platser med laddstolpar.
Samtliga delägare i samfälligheten skall ha fått ett brev från Lantmäteriet med Förhandskopia av anläggningsbeslut. Beslutet träder i kraft den 15 augusti, om inget oförutsett händer.

Planen som vi beslutade om på föreningsstämman kvarstår. Det kommer att bli totalt 12 platser med laddstolpar. Åtta platser på nedre parkeringen, samt fyra platser på övre parkeringen. Att fördelningen ser ut som den gör beror på begränsningar i elanläggningen på övre parkeringen. Däremot kan det i framtiden utökas på nedre gården och efter
uppdateringar i elsystemet även på övre gården.

Vi kommer nu att kontakta Eways för att påbörja planeringen inför installation av laddstolparna. Inget kan påbörjas före den 15 augusti, men förhoppningen är att arbetet kan sättas igång under hösten 2022.

Du som har elbil och önskar hyra en plats med laddstolpe kan redan nu ställa dig i kö. Maila ditt intresse till styrelsen@mastersangaren.se.

Här nedan finner du den information som delades ut inför Extrastämman 2021-11-14, där beslutet om laddstolpar togs.

//Styrelsen

Vårstädning söndag 8 maj

Välkomna på vårstädningen den 8 maj. Vi samlas utanför föreningslokalen kl. 10. Under dagen bjuds det på korv och fika vid lokalen.

I containern, som kommer att finnas uppställd, får enbart trädgårdsavfall slängas.

Om du redan nu vet med dig att du inte kan delta kan du maila till styrelsen@mastersangaren.se och få förslag på saker du kan hjälpa till med innan städdagen.

Välkomna!
//Styrelsen

Översyn av Garageportar

Vissa garageportar har nu börjat krångla, så en översyn av dessa kommer att påbörjas inom en snar framtid. För att kunna göra det på ett smidigt sätt så kommer vi att gå in med huvudnyckel.
Om någon har frågor om detta är man välkommen att maila till styrelsen@masterångaren.se

Information om sandsopning

Vi har i dag 4/4 fått information om nytt tillfälle för sandsopning.
Det kommer att ske onsdagen den 20 april, med ungefärlig start från kl. 8.00

Kallelse till extra föreningsstämma 2021-11-14 15:00 och städdag

Styrelsen välkomnar alla medlemmar till en extrastämma där vi kommer informera och rösta om installation av laddningsplatser för elbilar och hybrider i vår samfällighet. 

Extrastämman kommer vara i vår föreningslokal, Barytonvägen 91.

Är du ett ombud behövs en fullmakt som behöver tas med till mötet.

Dagordning

  1. Val av ordförande för stämman
  2. Val av sekreterare för stämman
  3. Val av två (2) justeringsmän
  4. Fråga om mötets behöriga utlysande
  5. Motioner/propositioner
  6. Information och omröstning om laddplatser för elbilar och hybrider

Varmt välkomna, Styrelsen.


Filer

Extra information

Välkommen till höstens städdag
2021-11-14 kl 10.00

Styrelsen välkomnar alla till höstens städdag.

Vi kommer städa och kratta löv på våra gemensamma områden och lekplatser. Verktyg finns att hämta vid garaget närmast lokalen.

Det kommer även finnas en container uppställd längs med huvudgatan in i området.I containern får ENDAST buskar, löv och ris slängas.
Hittar du något du är osäker om så fråga en person i styrelsen under dagen.

Kallelse till föreningsstämman 2021-04-25

Styrelsen välkomnar alla medlemmar till årets stämma som, pga pandemin, i år kommer att hållas online via Zoom.

Kallelse, fullmakter och andra dokument kommer uppdateras i detta inlägg.

Zoom instruktioner

Under filer nedan så finns en PDF med information om hur du installerar Zoom och en översikt över inställningarna.

Innan årsmötet så kommer ett mail skickas ut till de som har registrerat sig som man klickar på för att komma in på mötet.
Kommer du in innan kl 15.00 så kommer du hamna i ett vänterum.

Zoom instruktioner PDF:

Filer

Vårens städdag

Styrelsen välkommnar även till vårens städdag söndagen den 2 maj kl 10.00.
Samling utanför lokalen.