Årsstämma 2020 15 mars

Vi vill redan nu gå ut med information om att årets årsstämma kommer att vara den 15 mars 2020 kl 15.00 i föreningslokalen.

Mer information kommer förmedlas här och via era brevlådor minst 14 dagar innan stämman.

Mvh Styrelsen

Med stor sannolikhet släcks TV4-kanalerna och C More

Information om TV4-kanalerna och C More
Avtalet mellan Com Hem och TV4:s ägare Telia, som reglerar TV4-kanalerna och C More har upphört att gälla och därför har Com Hem ersatt dessa kanaler med annat utbud tillsvidare.

Com Hems högsta prioritet är givetvis fortsatt att nå en överenskommelse med Telia så snart som möjligt.

Det är Com Hem som sköter förhandlingarna med Telia, och inget som vi fastighetsägare i nuläget kan påverka. Vi inväntar en överenskommelse mellan Com Hem och Telia.

För dig som köpt individuella digital-tv-abonnemang kommer ni få mejl och sms angående ersättningskanaler eller annan kompensation.

Följ de senaste uppdateringarna om förhandlingen på www.comhem.se/aktuellt

Med vänliga hälsningar,
Stefan Trampus
Chef Fastighetsaffärer Com Hem

Viasat TV erbjudande med fibret

Hejsan!
Vi ville uppdatera om det Viasat TV erbjudande som de som skrev på vid informations mötet i Januari 2018 ska få då personen som knackat dörr i området inte verkar vara informerad om detta.

Enligt försäljaren så ingick endast 8 kanaler, ej i HD enligt utan istället skulle man sälja på mig ett standard paket för 235-700 kr.

Så jag har ringt viasat efter flera fått detta bemötande och detta är det som ni får GRATIS i 24 månader, alla i HD enligt viasat kundtjänst:

SVT1, SVT2, Trean, TV4, Kanal 5, Sexan, 8:an , 10:an, Barnkanalen , kunskapskanalen, SVT24, Paramount Network, Euronews, Viasat Explorer.

För detta så behöver man endast hyra deras box för 45kr/mån, faktureras varje halvår.

Så känner ni att dessa kanaler räcker för er men ni skrev upp er på nåt annat så ring viasat kundtjänst.
När sedan fibret är installerat så kan man ringa viasat igen för att få boxen och detta gratis paket levererat.

mvh Gustav Halling, B79.

Fiber installation uppdatering

Hejsan, även om fiber installationen inte är en styrelse fråga så har vi kontakt med bolaget och hjälpt till med information.

Förra veckan hade vi ett möte där vi gick omkring och fick en ritning över grävningen samt lite installations information.

Installation av området kommer påbörjas nu med grävningar från Capio huset ner till oss med en planerad uppkopplingsdstum för de som har beställt efter midsommar.

Städdag 28 april

Välkomna på städdag söndagen den 28 april kl 10.00 utanför lokalen.

Det kommer serveras korv, kaffe och annan dryck senare under dagen i lokalen.

Mvh Styrelsen

Årsmöte 2019 protokoll samt ny styrelse

Här kommer det justerade protokollet från föreningstämman den 24/3 2019.

Vi har i och med årsmötet även fått en ny godkänd styrelse som är:

Ordförande – Mats Roswall, B25
Kassör – David Alton, B47
Sekreterare – Gustav Halling, B79
Ledamot – Hasmet Yalap, B29 (Områdesansvarig)
Ledamot – Ingela Tillander, B65
Suppleant – Kaj Cedenius, B45
Suppleant – Maria Andersson, B59

Mvh Styrelsen 2019

Årsmöte 2019

Styrelsen kallar härmed till Årsmöte söndagen den 24 mars kl 15.00 i föreningslokalen.

Varmt välkomna, Styrelsen.

Förvaltningsberättelse

Dagordning

§1 Val av ordföranden för stämman

§2 Val av sekreterare för stämman

§3 Val av två (2) justeringsmän

§4 Godkännande av dagordning

§5 Fråga om mötets behöriga utlysande

§6 Styrelsens och revisorernas berättelser

§7 Ansvarsfrihet för styrelsen

§8 Motioner/propositioner

§9 Ersättning till styrelsen och revisorerna

§10 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd och avsättning till underhåll- och förnyelsefond samt förslag till disposition av denna

§11 Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter

§12 Val av två (2) revisorer och en (1) revisorsuppleant

§13 Val av valberedning

§14 Diskussion om parkering, laddstolpar och framtida eventuella höjningar av avgifter för finansiering av dessa.

§15 Övriga frågor

§16 Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Höststädning 4 November

Välkommen på Städdag

Ni är hjärtligt välkomna att tillsammans med andra glada grannar delta på Samfälligheten Mästersångarens höststädning söndagen den 4/11 2018.

Tillsammans så samlar vi ihop löv och fixar till området inför vintern!

Mindre mängder privat skräp får också slängas i containern som kommer ställas upp.

I vanlig ordning kommer det bjudas på korv med bröd, bullar och dricka i lokalen.

Datum: Söndagen 4 November
Tid: 10.00
Plats: Gården
Klädsel: valfri

(Om ni inte kan denna dag så får ni gärna hjälpa till dagarna innan tex på egen tid för att dela ansvaret med alla genom att kratta lite löv)

Varmt välkomna!
Styrelsen

Informations uppdatering

En samling av uppdateringar.

Hemsidan
Vi har strukturerat om lite i informationsdelen och lagt till samfällighetens brev för nyinflyttande med en massa bra information samt anläggningsbeslutet som innehåller all information om samfällighet respektive privat ägande.

Fiber installationen
Stadsnätsbolaget har nu börjat kolla på detaljplanen för vårat område och håller sin tidsplan vilket borde innebära installation inom en snar framtid och aktivering under sen höst/jul 2018.

Håll utkik efter mer information från bolaget om när de behöver hjälp från ditt hushåll då det egentligen inte är en samfällighetsfråga.

Bilkörning
Vi har under senaste året haft återkommande problem med mycket onödig bilköring (hämta eller lämna personer utan packning som kräver det) samt snabb körning i våra gångar samt parkering utanför hus under längre tider.

I de fall då vi fått in flera rapporter samt sett ett återkommande beteende har vi skickat ut brev till fastighetsägaren men vi vill nu passa på att be alla respektera att endast köra bil i våra gångar när det krävs samt i krypfart.
Försök att inte parkera i gångarna utan att aktivt använda bilen och efteråt parkera på anvisad platser istället.

SMS-gruppen / SuperText
Sist men absolut inte minst så vill vi be alla medlemmar i föreningen att ha åtminstone en person knuten till våran SMS grupp/Gruppchatt-app, det är det enda stället där vi frekvent skickar ut om mer akut saker som inbrott, akuta händelser i våran infrastruktur samt polisens månadsrapport.

>> Ansök till SMS gruppen här.