Styrelsen

Mästersångarens styrelse 2023

  • Maria Andersson – Ordförande
  • Christer Larsson – Kassör
  • Hasmet Yalap – Områdesansvarig
  • Ingela Tillander – Ledamot
  • Ida Gunnarsson – Ledamot
  • Mickael Shahnazari – Suppleant
  • Rickard Sundkvist– Suppleant