Parkering

Boendeparkering

Samfälligheten handahåller parkeringsplats och garage som går att hyra som medlem.
Dessa är placerade både på övergården och undre gården.

Parkeringsplatserna är ett per hushåll men extra platser kan fås om det finns platser över men dessa kan kommas att tas tillbaka om det behövs.
Har ett hushåll mer än 1 parkeringsplats och platserna tar slut så får man vara redo att ge upp en plats om ett hushåll utan bil skaffar bil eller nyinflyttande kommer.
Samma regel gäller vid byte från parkeringsplats till garage.

Om du vill hyra kan du kontakta styrelsen via kontaktformuläret så kommer ansvarig ta kontakt med dig.

Andrahands uthyrning av parkeringsplats eller garage är ej tillåtet.

Parkeringsplatser

Parkeringsplatser utomhus har ingen kö-lista utan tilldelas i mån av plats.
Hushållet måste ha ett brukande fordon knutet till sig för att få en plats.

Garage information

Garage uthyrning sker efter en lista som baseras på när huset köptes.
Utöver detta så behöver hushållet också äga en bil för att kunna stå på denna lista samt kontakta styrelsen efter man flyttat in för att ställa sig i kö.
Man kan inte ställa sig i kö inför ett framtida eventuellt bilköp.

Har hushållet ingen bil vid inflytt men skaffar senare så får man kontakta styrelse och meddela att man vill sätta upp sig på garagekön.

Vid hyrning av garage så ska garaget låsas med båda låsen, om inte detta följs kan hyrningen sägas upp.

Kölistan kommer publiceras här snart.

Gästparkering

Det finns även 5 st gästparkeringar som är placerade på övre gården och kräver gästerna att placera ett parkeringstillstånd som varje medlem får.