Parkering

Boendeparkering

Samfälligheten tillhandahåller parkeringsplats och garage som går att hyra som medlem.
Dessa är placerade både på övre gården och undre gården.

Huvudregeln är antingen en parkeringsplats eller ett garage per hushåll.
Behov av ytterligare en parkeringsplats till hushållet? Om lediga platser finns kan en plats få hyras med korttidskontrakt som löper på tillsvidare, med 1 månads uppsägningstid.  Platsen kan komma att tas tillbaka av föreningen om behov uppstår.

Har ett hushåll mer än 1 parkeringsplats och platserna tar slut så får man vara redo att ge upp en plats om ett hushåll utan bil skaffar bil eller nyinflyttade med bil behöver en plats.

Om du vill hyra plats/garage kan du kontakta styrelsen via kontaktformuläret så kommer ansvarig ta kontakt med dig.

Andrahandsuthyrning av parkeringsplats eller garage är ej tillåtet.

Parkeringsplats

Parkeringsplatser utomhus har ingen kö-lista utan tilldelas i mån av plats.

Vi ser gärna att hushållet har en bruksbil vid hyrning antingen privat, via jobbet eller leasingtjänst då vi för enstaka besök med bil istället rekommenderar gästparkeringen så platserna hålls fria för de med bil.

Garage

Garage uthyrning sker efter en lista som baseras på när huset köptes.
Utöver detta så behöver hushållet också äga en bil för att kunna stå på denna lista samt kontakta styrelsen efter man flyttat in för att ställa sig i kö.
Man kan inte ställa sig i kö inför ett framtida eventuellt bilköp.

Har hushållet ingen bil vid inflyttning, men skaffar senare, så får man kontakta styrelse och meddela att man vill sätta upp sig på garagekön.

Vid hyrning av garage så ska garaget låsas med båda låsen, om inte detta följs kan hyrningen sägas upp.

Vill man veta sin kö-plats så kan man kontakta styrelsen.

Gästparkering

Det finns även 5 st gästparkeringar som är placerade på övre gården och kräver gästerna att placera ett parkeringstillstånd som varje medlem får.

Missbrukas gästparkeringen med att tex:
– Låna ut till vänner som inte besöker hushållet
– Låna ut sin parkering och ställer sin egna på gästparkeringen
– Stå med en extra bil där som regel

.. så kommer tillståndet dras in.