Renovering av fasad på garagen

Renovering av fasaden på garaget på nedre parkeringen, närmst lokalen, pågår just nu. Under förra året renoverades fasaden på garaget på den övre parkeringen och fasaden på det tredje garaget kommer att renoveras under nästa år.

//Styrelsen