Årsmöte 2019 protokoll samt ny styrelse

Här kommer det justerade protokollet från föreningstämman den 24/3 2019.

Vi har i och med årsmötet även fått en ny godkänd styrelse som är:

Ordförande – Mats Roswall, B25
Kassör – David Alton, B47
Sekreterare – Gustav Halling, B79
Ledamot – Hasmet Yalap, B29 (Områdesansvarig)
Ledamot – Ingela Tillander, B65
Suppleant – Kaj Cedenius, B45
Suppleant – Maria Andersson, B59

Mvh Styrelsen 2019

Årsmöte 2019

Styrelsen kallar härmed till Årsmöte söndagen den 24 mars kl 15.00 i föreningslokalen.

Varmt välkomna, Styrelsen.

Förvaltningsberättelse

Dagordning

§1 Val av ordföranden för stämman

§2 Val av sekreterare för stämman

§3 Val av två (2) justeringsmän

§4 Godkännande av dagordning

§5 Fråga om mötets behöriga utlysande

§6 Styrelsens och revisorernas berättelser

§7 Ansvarsfrihet för styrelsen

§8 Motioner/propositioner

§9 Ersättning till styrelsen och revisorerna

§10 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd och avsättning till underhåll- och förnyelsefond samt förslag till disposition av denna

§11 Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter

§12 Val av två (2) revisorer och en (1) revisorsuppleant

§13 Val av valberedning

§14 Diskussion om parkering, laddstolpar och framtida eventuella höjningar av avgifter för finansiering av dessa.

§15 Övriga frågor

§16 Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Höststädning 4 November

Välkommen på Städdag

Ni är hjärtligt välkomna att tillsammans med andra glada grannar delta på Samfälligheten Mästersångarens höststädning söndagen den 4/11 2018.

Tillsammans så samlar vi ihop löv och fixar till området inför vintern!

Mindre mängder privat skräp får också slängas i containern som kommer ställas upp.

I vanlig ordning kommer det bjudas på korv med bröd, bullar och dricka i lokalen.

Datum: Söndagen 4 November
Tid: 10.00
Plats: Gården
Klädsel: valfri

(Om ni inte kan denna dag så får ni gärna hjälpa till dagarna innan tex på egen tid för att dela ansvaret med alla genom att kratta lite löv)

Varmt välkomna!
Styrelsen

Informations uppdatering

En samling av uppdateringar.

Hemsidan
Vi har strukturerat om lite i informationsdelen och lagt till samfällighetens brev för nyinflyttande med en massa bra information samt anläggningsbeslutet som innehåller all information om samfällighet respektive privat ägande.

Fiber installationen
Stadsnätsbolaget har nu börjat kolla på detaljplanen för vårat område och håller sin tidsplan vilket borde innebära installation inom en snar framtid och aktivering under sen höst/jul 2018.

Håll utkik efter mer information från bolaget om när de behöver hjälp från ditt hushåll då det egentligen inte är en samfällighetsfråga.

Bilkörning
Vi har under senaste året haft återkommande problem med mycket onödig bilköring (hämta eller lämna personer utan packning som kräver det) samt snabb körning i våra gångar samt parkering utanför hus under längre tider.

I de fall då vi fått in flera rapporter samt sett ett återkommande beteende har vi skickat ut brev till fastighetsägaren men vi vill nu passa på att be alla respektera att endast köra bil i våra gångar när det krävs samt i krypfart.
Försök att inte parkera i gångarna utan att aktivt använda bilen och efteråt parkera på anvisad platser istället.

SMS-gruppen / SuperText
Sist men absolut inte minst så vill vi be alla medlemmar i föreningen att ha åtminstone en person knuten till våran SMS grupp/Gruppchatt-app, det är det enda stället där vi frekvent skickar ut om mer akut saker som inbrott, akuta händelser i våran infrastruktur samt polisens månadsrapport.

>> Ansök till SMS gruppen här.

Info om fiber erbjudandet

Hej alla medlemmar!

Ni har fått ett erbjudande om fiber installation i vårat område från Stadsnätsbolaget och det finns frågor omkring detta har jag hört så vill ge lite bakgrund och information.

Men innan all information så vill jag säga att INGEN kommer att kunna bli tvingad att välja fiber eller bli av med com hem.

Tryck på fortsätt läsa för att se informationen.

Fortsätt läsa ”Info om fiber erbjudandet”

Nya hemsidan publicerad

Hej och välkomna till Mästersångarens samfällighets nya hemsidan!

På denna sida kommer vi samla all information som behövs för boende och nya ägare samt publicera nyheter om förändringar, möten och städdagar.

 

mvh Gustav Halling, vice ordförande och webbadmin.