Information angående laddstolpar

Vi har nu fått en förhandskopia av vårt anläggningsbeslut från Lantmäteriet som innebär att vi har rätt att installera laddstolpar på våra parkeringsplatser. I förslaget till beslut står att det skall installeras ett antal laddpunkter som är tillgängliga för alla fastigheter. Enligt förklaring från Lantmäteriet innebär det inte att alla parkeringsplatser ska utrustas med laddstolpar. Det är samma förutsättningar som för garagen, d.v.s. de tillhör alla medlemmar men den som hyr garaget har rätt att nyttja det. Anledningen till att det står som det gör är att vi inte ska behöva skicka in ytterligare en ansökan när vi i framtiden behöver utöka antalet platser med laddstolpar.
Samtliga delägare i samfälligheten skall ha fått ett brev från Lantmäteriet med Förhandskopia av anläggningsbeslut. Beslutet träder i kraft den 15 augusti, om inget oförutsett händer.

Planen som vi beslutade om på föreningsstämman kvarstår. Det kommer att bli totalt 12 platser med laddstolpar. Åtta platser på nedre parkeringen, samt fyra platser på övre parkeringen. Att fördelningen ser ut som den gör beror på begränsningar i elanläggningen på övre parkeringen. Däremot kan det i framtiden utökas på nedre gården och efter
uppdateringar i elsystemet även på övre gården.

Vi kommer nu att kontakta Eways för att påbörja planeringen inför installation av laddstolparna. Inget kan påbörjas före den 15 augusti, men förhoppningen är att arbetet kan sättas igång under hösten 2022.

Du som har elbil och önskar hyra en plats med laddstolpe kan redan nu ställa dig i kö. Maila ditt intresse till styrelsen@mastersangaren.se.

Här nedan finner du den information som delades ut inför Extrastämman 2021-11-14, där beslutet om laddstolpar togs.

//Styrelsen