Samfälligheten och området

Samfälligheten Mästersångaren

Mästersångarens Samfällighet består av 45 fastigheter fördelat på 9 stycken radhus.
4 radhus på nedre gården och 5 radhus på övre gården.
2001 friköptes fastigheterna från den förra ägaren Huge och samfälligheten bildades.

Husen byggdes 1978 och var det första radhusområde som byggdes i den del av Skogås som sedan  blev Östra Skogås.

Samfälligheten sköts av HSB tillsammans med styrelsen.

Filer

Info om privat vs samfälligt ägande osv.

Markupplåtelse dokument:
Båda dokumenten ska bifogas vid ansökan

Områdesinformation

Radhusområdet ligger nära Skogås Centrum ( gångavstånd 3 min).
Där det finns allt man kan behöva i vardagen, 2st livsvaruhus, affärer, systembolaget ,apotek och en pendeltågstation samt bussar.

Inom gångavstånd finns det även dagis, förskolor och lågstadieskola.
Med bil eller buss har man även nära till både Länna och Handens handelscentrums.

Pendeln in till Stockholms central tar 20 minuter och passerar stora knytpunkter som Farsta Strand, Älvsjö, Årsta och Södra Station.

Östra Skogås är ett perfekt område för barnfamiljer då det finns allt man kan tänka sig, natur, bad, idrottsanläggningar och nära till storstadens alla utbud.

Trädfällning
Styrelsen rekommenderas att kontaktas vid frågor om trädfällning.

  • När stammen överstiger 10 eller 20 centimeter i diameter räknas det vanligen som ett träd.
  • Om du arrenderar tomten som ditt hus står på är du skyldig att kontakta markägaren innan du fäller ett träd.
  • Om du äger tomten som trädet står på ska du kontakta stadsbyggnadskontoret i kommunen för att kontrollera om det finns restriktioner i detaljplanen.
  • Normalt krävs inte marklov för att fälla träd på den egna tomten. Men kommunen får i detaljplan och områdesbestämmelser besluta att marklov krävs för att skydda natur- och kulturhistoriskt värdefulla miljöer.
  • I detaljplanen kan vissa träd som inte får lov att fällas vara markerade eller också finns generella bestämmelser.
  • För tomter som omfattas av strandskyddet gäller ofta särskilda regler.
  • Om man fäller ett träd utan lov är kommunens bygglovenhet skyldig att ingripa. Detta kan innebära att fastighetsägaren kan bli skyldig att betala en avgift. Föreläggande om återplantering av träd kan utgöra en del av påföljden.
  • Om man fäller träd på någon annans mark kan brottsrubriceringen bli grov skadegörelse och straffet upp till fyra års fängelse.
  • Grenar eller rötter som sträcker sig in på din tomt har du däremot rätt att ta bort i tomtgränsen.

Färgkoder

NCS färgkoder för våra hus som är godkända av Huddinge kommun:

S 0510-Y40R
S 0502-Y50R
S 1010-Y40R
S 1005-Y20R
S 4030-Y40R

Vid försäljning

När man har för avsikt att sätta ut sitt boende till försäljning så meddelar man styrelsen detta via ”Kontakta styrelsen” samt fyller i denna blankett:

När så fastigheten är såld meddelar man styrelsen detta och då hjälper styrelsen till med att förse säljaren med dom dokument som behövs för att HSB och andra instanser ska få reda på att en försäljning skett.

Har man hyrt p-plats eller garage hjälper områdesansvarig i styrelsen till med uppsägning av objekten.

Detta är för att ni ska slippa onödiga kravbrev från HSB som sköter fakturorna.