Parkering

Boendeparkering

Samfälligheten tillhandahåller parkeringsplats, parkeringsplats med laddstolpe och garage. Dessa går att hyra som medlem och är placerade både på övre gården och undre gården.

Huvudregeln är antingen en parkeringsplats eller ett garage per hushåll.
Behov av ytterligare en parkeringsplats till hushållet? Om lediga platser finns kan en plats få hyras med korttidskontrakt som löper på tillsvidare, med 1 månads uppsägningstid.  Platsen kan komma att tas tillbaka av föreningen om behov uppstår.

Om ett hushåll har fler än 1 parkeringsplats och platserna tar slut så får man vara redo att ge upp en plats om ett hushåll utan bil skaffar bil eller nyinflyttade med bil behöver en plats.

Om du vill hyra plats/laddplats/garage kan du kontakta styrelsen via kontaktformuläret så kommer ansvarig ta kontakt med dig.

Andrahandsuthyrning av parkeringsplats eller garage är ej tillåtet.

Parkeringsplats
Parkeringsplatser utomhus har ingen kölista utan de tilldelas i mån av plats.

Vi ser gärna att hushållet har en bruksbil vid hyra av plats. Antingen privat bil, bil via jobbet eller leasingtjänst.
För enstaka besök med bil rekommenderar vi gästparkeringen.

Parkeringsplats med laddstolpe
I dagsläget har vi ingen ingen kö till plats med laddstolpe. Vid det tillfälle då samtliga platser är uthyrda kommer en kölista upprättas för tilldelning av plats.

För att få hyra en plats med laddstople ska hushållet ha en laddningsbar bil. Antingen privat bil, bil via jobbet eller leasingtjänst. Om hushållet hyr en laddplats men inte längre har en laddningsbar bil kan platsen behöva återlämnas/bytas mot vanlig parkeringsplats. Detta kommer börja tillämpas så fort vi har en kö för laddplatser.

För att kunna ladda sin bil krävs det att man har ett avtal med Eways, som fakturerar för elförbrukningen. Elpriset justeras var tredje månad. För aktuellt pris kontakta styrelsen via kontaktformuläret

Garage
Fördelning/uthyrning av garage sker utifrån en ”kölista” som baseras på när huset köptes. För att kunna stå på listan så behöver hushållet äga en bil, samt kontakta styrelsen för att ställa sig i kö. Man kan inte ställa sig i kö inför ett framtida eventuellt bilköp.

Har hushållet ingen bil vid inflyttning, men skaffar senare, så får man kontakta styrelse och meddela att man vill ställa sig på kö för garage.

Vid hyrning av garage så ska garaget låsas med båda låsen, om inte detta följs kan hyrningen sägas upp.

Vill man veta sin köplats så kan man kontakta styrelsen.

Gästparkering

Samfälligheten har 5 st gästparkeringar som är placerade vid den övre gården och kräver att gästen placerar ett parkeringstillstånd väl synligt i framrutan. Parkeringstillstånd delas ut till samtliga medlemmar.

Missbrukas gästparkeringen med att man tex:
– Lånar ut till vänner som inte besöker hushållet
– Lånar ut sin parkering och ställer sin egen bil på gästparkeringen
– Står med en egen extrabil där som regel

.. så kommer parkeringstillståndet att dras in.