Kallelse till extra föreningsstämma 2021-11-14 15:00 och städdag

Styrelsen välkomnar alla medlemmar till en extrastämma där vi kommer informera och rösta om installation av laddningsplatser för elbilar och hybrider i vår samfällighet. 

Extrastämman kommer vara i vår föreningslokal, Barytonvägen 91.

Är du ett ombud behövs en fullmakt som behöver tas med till mötet.

Dagordning

  1. Val av ordförande för stämman
  2. Val av sekreterare för stämman
  3. Val av två (2) justeringsmän
  4. Fråga om mötets behöriga utlysande
  5. Motioner/propositioner
  6. Information och omröstning om laddplatser för elbilar och hybrider

Varmt välkomna, Styrelsen.


Filer

Extra information

Välkommen till höstens städdag
2021-11-14 kl 10.00

Styrelsen välkomnar alla till höstens städdag.

Vi kommer städa och kratta löv på våra gemensamma områden och lekplatser. Verktyg finns att hämta vid garaget närmast lokalen.

Det kommer även finnas en container uppställd längs med huvudgatan in i området.I containern får ENDAST buskar, löv och ris slängas.
Hittar du något du är osäker om så fråga en person i styrelsen under dagen.

Kallelse till föreningsstämman 2021-04-25

Styrelsen välkomnar alla medlemmar till årets stämma som, pga pandemin, i år kommer att hållas online via Zoom.

Kallelse, fullmakter och andra dokument kommer uppdateras i detta inlägg.

Zoom instruktioner

Under filer nedan så finns en PDF med information om hur du installerar Zoom och en översikt över inställningarna.

Innan årsmötet så kommer ett mail skickas ut till de som har registrerat sig som man klickar på för att komma in på mötet.
Kommer du in innan kl 15.00 så kommer du hamna i ett vänterum.

Zoom instruktioner PDF:

Filer

Vårens städdag

Styrelsen välkommnar även till vårens städdag söndagen den 2 maj kl 10.00.
Samling utanför lokalen.

Årsstämma 2020 22 mars

Vi vill redan nu gå ut med information om att årets årsstämma kommer att vara den 22 mars 2020 kl 15.00 i föreningslokalen.

Mer information kommer förmedlas här och via era brevlådor minst 14 dagar innan stämman.

Mvh Styrelsen

Med stor sannolikhet släcks TV4-kanalerna och C More

Information om TV4-kanalerna och C More
Avtalet mellan Com Hem och TV4:s ägare Telia, som reglerar TV4-kanalerna och C More har upphört att gälla och därför har Com Hem ersatt dessa kanaler med annat utbud tillsvidare.

Com Hems högsta prioritet är givetvis fortsatt att nå en överenskommelse med Telia så snart som möjligt.

Det är Com Hem som sköter förhandlingarna med Telia, och inget som vi fastighetsägare i nuläget kan påverka. Vi inväntar en överenskommelse mellan Com Hem och Telia.

För dig som köpt individuella digital-tv-abonnemang kommer ni få mejl och sms angående ersättningskanaler eller annan kompensation.

Följ de senaste uppdateringarna om förhandlingen på www.comhem.se/aktuellt

Med vänliga hälsningar,
Stefan Trampus
Chef Fastighetsaffärer Com Hem