Installationen av laddstolpar är nu klar

Nu är laddstolparna installerade och klara för användning. Priset per kWh kommer att justeras var tredje månad för att följa samfällighetens egna kostnader.
Är du intresserad av en parkeringsplats med laddstolpe så kontakta styrelsen via mail: styrelsen@mastersangaren.se

//Styrelsen