Översyn av Garageportar

Vissa garageportar har nu börjat krångla, så en översyn av dessa kommer att påbörjas inom en snar framtid. För att kunna göra det på ett smidigt sätt så kommer vi att gå in med huvudnyckel.
Om någon har frågor om detta är man välkommen att maila till styrelsen@masterångaren.se