Kallelse till extra föreningsstämma 2021-11-14 15:00 och städdag

Styrelsen välkomnar alla medlemmar till en extrastämma där vi kommer informera och rösta om installation av laddningsplatser för elbilar och hybrider i vår samfällighet. 

Extrastämman kommer vara i vår föreningslokal, Barytonvägen 91.

Är du ett ombud behövs en fullmakt som behöver tas med till mötet.

Dagordning

  1. Val av ordförande för stämman
  2. Val av sekreterare för stämman
  3. Val av två (2) justeringsmän
  4. Fråga om mötets behöriga utlysande
  5. Motioner/propositioner
  6. Information och omröstning om laddplatser för elbilar och hybrider

Varmt välkomna, Styrelsen.


Filer

Extra information

Välkommen till höstens städdag
2021-11-14 kl 10.00

Styrelsen välkomnar alla till höstens städdag.

Vi kommer städa och kratta löv på våra gemensamma områden och lekplatser. Verktyg finns att hämta vid garaget närmast lokalen.

Det kommer även finnas en container uppställd längs med huvudgatan in i området.I containern får ENDAST buskar, löv och ris slängas.
Hittar du något du är osäker om så fråga en person i styrelsen under dagen.