Information angående höjning av avgiften 2021

Från och med 1:a januari 2021 så kommer avgiften per fastighet att höjas med 150 kr per månad.

Detta är pga väldigt viktiga investeringar för framtiden där vi ingått i ett avtal med Södertörns Fjärrvärme som kallas “Trygg Värme Total”. (SFAB)

Tryck på Fortsätt läsa för alla detaljer

Vi har under många år haft problem med vår undercentral med ojämn värme men framförallt så har vi inte haft en möjlighet att upptäcka läckor i våra rör varken hos oss eller hos Södertörns Fjärrvärme.
Detta har kostat oss stora summor när en läcka har funnits i veckor eller månader innan den upptäcks + tiden det tagit att hitta ett företag som kan lösa det åt oss.

Detta avtal innebär bland annat:

 • Total ombyggnad samt modernisering av vår fjärrvärmecentral som nu är gjord
 • SFAB:s har driftansvar för att underhålla och driva undercentralen 
 • Vi kan få realtidsinformation från SFAB om en läcka uppstår då centralen står under 24/7 övervakning över internet
 • Utryckning och faställande av fel i sekundärnät (våra rör)

Detta avtal kostar 58 000 kr per år vilket blir 108 kr per fastighet och månad.
Vi har valt att ta höjd till 150 kr för framtida investeringar samt lagning av våra rör men även pga att våra kostnader för värme har höjts pga procentuella ökningar av fjärrvärme genom åren.

FAQ:

 • Varför höjs avgiften med 150 kr per fastighet och inte per kvadratmeter?
  • Detta avtal är bundet till vår undercentral och har inget att göra med hur mycket värme/vatten varje hushåll använder
 • Varför höjs avgiften med mera än vad det nya avtalet kräver?
  • Samfälligheten har inte höjt avgiften på över 10 år trots att kostnaden för värme och vatten har stigit betydligt under denna tid
  • Vi räknar nu in både detta och för framtida investeringar
  • Vi kan även i framtiden behöva räkna om månadskostnaderna pga de höjda kostnaderna men en sådan ändring skulle i så fall baseras på kvadratmeter

Mvh Mästersångarens Styrelse