Årsstämma 2020 22 mars

Vi vill redan nu gå ut med information om att årets årsstämma kommer att vara den 22 mars 2020 kl 15.00 i föreningslokalen.

Mer information kommer förmedlas här och via era brevlådor minst 14 dagar innan stämman.

Mvh Styrelsen