Informations uppdatering

En samling av uppdateringar.

Hemsidan
Vi har strukturerat om lite i informationsdelen och lagt till samfällighetens brev för nyinflyttande med en massa bra information samt anläggningsbeslutet som innehåller all information om samfällighet respektive privat ägande.

Fiber installationen
Stadsnätsbolaget har nu börjat kolla på detaljplanen för vårat område och håller sin tidsplan vilket borde innebära installation inom en snar framtid och aktivering under sen höst/jul 2018.

Håll utkik efter mer information från bolaget om när de behöver hjälp från ditt hushåll då det egentligen inte är en samfällighetsfråga.

Bilkörning
Vi har under senaste året haft återkommande problem med mycket onödig bilköring (hämta eller lämna personer utan packning som kräver det) samt snabb körning i våra gångar samt parkering utanför hus under längre tider.

I de fall då vi fått in flera rapporter samt sett ett återkommande beteende har vi skickat ut brev till fastighetsägaren men vi vill nu passa på att be alla respektera att endast köra bil i våra gångar när det krävs samt i krypfart.
Försök att inte parkera i gångarna utan att aktivt använda bilen och efteråt parkera på anvisad platser istället.

SMS-gruppen / SuperText
Sist men absolut inte minst så vill vi be alla medlemmar i föreningen att ha åtminstone en person knuten till våran SMS grupp/Gruppchatt-app, det är det enda stället där vi frekvent skickar ut om mer akut saker som inbrott, akuta händelser i våran infrastruktur samt polisens månadsrapport.

>> Ansök till SMS gruppen här.