Info om fiber erbjudandet

Hej alla medlemmar!

Ni har fått ett erbjudande om fiber installation i vårat område från Stadsnätsbolaget och det finns frågor omkring detta har jag hört så vill ge lite bakgrund och information.

Men innan all information så vill jag säga att INGEN kommer att kunna bli tvingad att välja fiber eller bli av med com hem.

Tryck på fortsätt läsa för att se informationen.

Detta är inte ett erbjudande från Styrelsen/Samfälligheten Mästersångaren utan det är ett erbjudande från fiber bolaget Stadsnätsbolaget direkt till varje enskild fastighetsägare.

Vi i Styrelsen har under 2017 försökt kolla på helhets lösningar för fiber men vi kommer inte erbjuda några alternativa avtal från andra fiber företag för installation.
Intresset från bolagen att bygga åt samfälligheter på det gamla gruppsättet har svalnat sen regeringen gett tillåtelse att gräva fiber via ledningsrätt på kommunal och samfälligheters mark för att nå ett mål om ett utbyggt fiber sverige 2020.

Ledningsrätten i kort säger att företag får ansöka via Lantmäteriet att bygga på kommunal och samfälligheters mark och att ingen samfällighet ska kunna stoppa fiber installation till sina medlemmar.
Vad är fiber?
Fiber är det framtidssäkra sättet att få tillgång till tv, telefoni och bredband. Det är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar och har i princip obegränsad kapacitet av digital trafik.
Idag har vi Comhem som bygger på äldre koax kablar av koppar som har en begränsad hastighet och öppna för störningar.

Stadsnätsbolaget och dragningen.

Styrelsen fick information i slutet av December från Stadsnätsbolaget att de skulle gå ut med information i Januari 2018 till fastighetsägarna.
Jag hade då ett möte med deras representant för att veta mer detaljer om hur det ska dras, kostnader och ansvar från deras sida på våran mark.

  • De gräver så långt det går på kommunal mark och resten i samfällighetens mark via att ansöka om ledningsrätt hos lantmäteriet som är de som godkänner dragnignarna.
    • Vi kommer att samarbeta med bolaget för att se till att de gräver på ett sätt som vi tycker modifiera minst i våran mark.
  • De planerar börja gräva hösten 2018 och installationen i Skogås borde vara klar under sen höst.
  • Fibret kommer dras i utkanten av fastighetsägarnas tomter, inte på dom, där en knytpunkt installeras per hus.
  • De får inte gräva på privat fastighetsägares mark utan dess tillstånd.
  • Hur det ska installeras på din tomt om bestäms tillsammans med varje fastighetsägare och bolaget.
    • Väljer du att inte installera fiber så kommer din tomt inte att röras.
  • De återställer allt som de behöver modifiera som asfalt, gräs osv i våran mark och lämnar garanti på 5 år på dessa lagningar.

Jag har även varit i kontakt med andra samfälligheter som Stadsnätsbolaget har installerat fiber hos under 2017 och de har fick endast positivia kommentarer om jobbet och installationen.
Det enda som de noterade var att själva försäljningsknepen kunde ses som aggressiva men när bygget väl startas så har man med väldigt duktiga byggledare att göra istället.

Bolaget hade de en tid med klagomål vid en dålig installation i Upplands väsby vilket jag pratade med deras representant om och de har sett över sina underleverantörer de jobbar med så under de senaste åren har de skött sig bra och är ett av de större fiber bolagen i Sverige.
Nu senast har de byggt ut fiber runt om i Nynäshamn utan problem.

Erbjudandet.
Vid en standard fiber installation så brukar man få som fastighetsägare betala en summa på 18-22 000kr och sen efter det får du välja ett abonnemang till en månadskostnad.

Stadsnätsbolaget har valt att välja att istället ha en billigare installations kostnad på 2900kr och sen ett 36 månaders abonnemang med 499kr per månad. (UPDATE: Hade gamla uppgifter men brevet säger 499kr)

I detta abonnemang ingår 1Gbit internet (värde ca 800kr) i 36 månader, samt Viasat small (ca 300kr) i 24månader.

Den sammanlagda kostnaden här blir i linje med alla andra fiber bolag men då även får internet i priset så är detta rent värderingsmässigt ett bra erbjudande och slår de flesta andra bolagens priser.
Om man läser deras pappret så kan man välja att betala allt direkt också om man så vill.

Sammanfattning
Är man intresserad som enskild fastighetsägare att antingen för värdeökningen skull, framtidssäkra huset eller för eget bruk installera fiber så är detta erbjudande väldigt bra.
Stadsnätsbolaget är en seriös aktör på fiber installations marknaden och har inga större klagomål de senaste åren.

Är man inte intresserad så kommer Com Hem att finnas kvar i området och går att använda som vanligt fram tills att alla fastighetsägare valt Fiber istället.

Styrelsen tänkte försöka fixa ett möte där alla medlemmar kan ställa sina frågor till Stadsnätsbolagets representant direkt inom en snar framtid.

Om ni har frågor innan dess kan ni maila styrelsen eller mig direkt då det är jag som jobbat med dessa frågor under 2017 och haft direkt kontakten med Stadsnätsbolaget mest. (gustavhalling@gmail.com)
Mvh Gustav Halling